عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مالکوم بالدریج(1988)

جایزه ملی کیفیّت مالکوم بالدریج یک جایزه سالانه برای شرکت های آمریکایی به مقصود دستیابی به اهداف کیفی و تجارت مناسب می باشد. اهداف این جایزه، ارتقای آگاهی از کیفیّت به عنوان یک عنصر مهم افزایش در رقابت و سهیم شدن در اطّلاعات می باشد.

معیارهای جایزه بالدریج، توجه قابل قبولی برای مطابقت با مدیریت کیفیّت جامع در هر سازمان را فراهم می آورد. این معیارها بر پایه ۱۰ مفهوم هستند: کیفیّت مشتری گرا، رهبری، بهبود مستمر و یادگیری، اهمّیّت دادن به کارکنان، واکنش سریع، کیفیّت طرّاحی و پیشگیری، چشم انداز وسیع آینده، مدیریت با واقعیّت، توسعه مشارکت، مسئولیّت اجتماعی و شهروندی.

معیار ها وامتیاز معیارها: رهبری 120 امتیاز، برنامه ریزی استراتژیک 85 ، تمرکز بر مشتری 85، تحلیل داده ها 90 ، تمرکز برمنابع انسانی85 ، مدیریت فرایند 85 ، نتایج تجاری 450 امتیاز.

  • اندازه گیری عملکرد یکپارچه(1997)

فرآیند اندازه گیری عملکرد یک حلقه بسته می باشد که شرکت توسط آن می تواند عملکرد خود را بطور خطّی با اهداف وراهبرد های شرکتی وعملکردی مدیریت کند. و متشکّل از پنج سیستم به هم پیوسته می باشد.

پنج منظر سهامداران,معیارهای کنترل,استقرار محیطی, اهداف توسعه ای و معیارهای عملکردی داخلی از اهم ابعاد مورد توجّه این مدل هستند.(کریمی،1390)

227  تاریخچه مدلهای سرآمدی کسب و کار و جوایز کیفیّت

در سال 1950 مؤسّسه JUSE[1] ژاپن، آقای ادوارد دمینگ را برای انجام سخنرانی های مختلفی در زمینه کیفیّت به ژاپن دعوت نمود.در سال 1951 این مؤسّسه به پاس خدمات دکتر دمینگ جایزه ای بنام ایشان بنیان نهاد، که اهدا ی آن همچنان ادامه دارد. این مدل، توجه جدیدی در بحث کیفیّت ایجاد نمود که برای تولید محصولات و خدمات با کیفیّت، نیاز به هماهنگی همه جانبه در سطح سازمان داریم.

اگرچه در آن وقت اکثراً بهره گیری از روشهای آماری برای کنترل کیفیّت در کانون توجّه این مباحث بود، اما همین تفکّر توجه فراگیر منجر به ظهور کنترل کیفیّت فراگیر[2] در دهه 60 میلادی گردید.

موفّقیّت ژاپن در بکارگیری روشهای علمی کسب و کار، تهدیدی جدّی برای شرکتهای آمریکایی ایجاد نمود، بطوری که در دهه 80 بسیاری از آنها با واگذار کردن بازار به رقبای ژاپنی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. این تهدیدات منجر گردید که شرکتهای غربی در روشهای کسب و کار خود تجدیدنظر کرده و مدیریت کیفیّت فراگیر[3] را به گونه گسترده ای بکار گیرند.

در اواخر دهه 1980، شیوه ها و نظام های مدیریت کیفیّت ،سازمان ها را بطور محسوس تحت تأثیر قرار داد. استانداردهای سری 9000ISO به مقصود متناسب کردن استانداردهای کیفیّت و ارائه الگوهایی برای تضمین کیفیّت به وجودآمد. مدیریت کیفیّت فراگیر، روشی برای مدیریت اداره یک سازمان می باشد که اساس آن محور قرار دادن کیفیّت و مشارکت همه اعضای سازمان بوده و هدف از آن، نیل به موفّقیّت در دراز مدت از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه ذینفعان می باشد. از سوی دیگر هیچ سازمان یا مرجع رسمی صدور گواهینامه ای که قادر باشد استقرار و دستیابی به مدیریت کیفیّت فراگیر را بر اساس استانداردهای بین المللی گواهینامه نموده و به رسمیّت بشناسد نیز وجود ندارد. از این رو می بینیم نظریات کم و بیش متفاوتی توسط اندیشمندان این رشته همچون دمینگ، جوران، کرازبی، ایشی کاوا، فیگن بام و… در تعریف مدیریت کیفیّت فراگیر و اصول و راهکارهای اجرایی آن مطرح شده می باشد. اما موضوعی که تمام اندیشمندان بر آن اتّفاق نظر دارند، ضرورت اندازه گیری اصول و معیارهای اصلی مدیریت کیفیّت فراگیر می باشد. به همین دلیل در سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعدّدی به مقصود شناسایی و اندازه گیری معیارهای اصلی مدیریت کیفیّت فراگیر در کشورهای مختلف انجام شده می باشد.

خاطر نشان می گردد که پیشتر در غرب مدل هایی برای ارزیابی بنگاههای صنعتی و غیرصنعتی به وجود آمده بودند که با ظهور سیستم های 9000ISO به مقبولیّت جهانی نیز رسیدند اما هیچکدام دیدفراگیری نسبت به کسب و کار نداشتند. یکی از اولین گام ها برای بخشیدن دیدفراگیر به این مدلها، در سال 1983 و در کانادا، باطرح جایزه کیفیّت و سرآمدی کانادا برداشته گردید.پس از آن، در سال 1987 بعد از چندین سال کار مستمر، مدل کسب و کار جایزه ملّی کیفیّت مالکوم بالدریج در آمریکا مطرح گردید که در واقع پوشش دهنده تمامی اجزاء کسب و کار با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان بود. به دنبال مدل بالدریج، مدل جایزه کیفیّت اروپا توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیّت (EFQM) در سال 1991 ارائه گردید که بسیاری از کشورهای اروپایی از آن پیروی کردند (برلی[4]، مارتین[5]،2010). از سوی دیگر، تغییرات به وجود آمده در اقتصاد جهانی، کوشش های انجام شده توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) در راستای جهانی کردن اقتصاد و افزایش رقابت جهانی، همه و همه کشورهای مختلف(اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه) را به این باور رسانده می باشد که برای حضور و بقاء در بازارهای منطقه ای، جهانی و حتّی داخلی بایستی توان رقابتی و قابلیّت رقابت پذیری صنایع و سازمان های خود را افزایش دهند.از این رو کشورهای مختلف، مطالعات متعدّدی در زمینه شناسایی و اشاعه عوامل کلیدی موفّقیّت سازمان ها، به مقصود بهبود عملکرد آنها انجام داده اند.(نجمی،1382،ص25)

[1] . union of Japanese Scientists an Engineers

[2] . Total Quality Control

[3] . Total Quality Management

[4] .beerli

[5] .martin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM