عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • با در نظر داشتن اینکه یکی از موانع یا محدویت­ها، در فرآیند مطرح در توانمندسازی خانوارها معضلات سازمانی می­باشد. لذا آماده سازی و بستر مناسب جهت پرداخت وام­های کم بهره و بعضاً اخذ ضمانت آسان وام­ها توسط بانک­های عامل در توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش موثر می­باشد.
  • کوشش در تأمین آموزش­های فنی و حرفه­ای و ایجاد فرصت­های اشتغال مولد و مفید محرومین تحت طرفداری لازم و ضروری می باشد.
  • بیمه کردن وام­های خودکفایی توسط ادارات مربوطه (در صورت ورشکسته شدن طرح مددجویی).
  • ایجاد و راه اندازی کارگاه­های کوچک مشاغل خانگی توسط کمیته امداد و به کارگیری مددجویان در قالب شرکت تعاونی می­تواند در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارها موثر باشد.
  • طرفداری از تولیدات و محصولات کشاورزی مددجویان می­تواند این قشر را به سوی توانمندسازی هدایت نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه