عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- اقلیم

شهرستان زابل دارای اقلیم بیابانی گرم و فراخشک می­باشد که تقریباً بیشترین بخش منطقه (به غیر از حد جنوب­غربی آن) را می­پوشاند تقریباً چهار پنجم سطح شهرستان زیر پوشش این نوع آب وهوا می­باشد (میری و همکاران، 1389: 39). براساس آمار 30 ساله هواشناسی زابل (2009 – 1980)، در این منطقه به گونه متوسط سالیانه بیش از 300 روز خشکی هست. اقلیم آن به روش گوسن، بیابانی و به روش کوپن، خشک بسیار گرم با تابستان خشک و به روش تحلیل خوشه‌ای بسیار کم بارش و گرم و خشک می­باشد، از خصوصّیات مهم اقلیمی این منطقه می­توان به وزش بادهای شدید (120 روزه سیستان)، میانگین تعداد روزهای آفتابی سالیانه بیش از 260 روز تابش آفتاب، دامنه تغییرات زیاد دما در شبانه­روز، بارندگی متوسط سالیانه (64 میلی­متر) با پراکندگی نامناسب، بالا بودن دما و تعداد ساعات آفتابی را نام برد (طاوسی و رئیس­پور، 1389: 96).

1-1-1-1- درجه حرارت و بارندگی

یکی از عناصر برجسته اقلیمی در تعیین نوع آب و هوایی هر منطقه رژیم دمای حاکم بر اقلیم آن می باشد که تأثیر تعیین کننده­ای را نسبت به سایر عوامل آب و هوایی دارد. بر اساس آمار بیست ساله ایستگاه سینوپتیکی در شهرستان زابل، سردترین ماه با میانگین بلند مدت 04/9 درجه سانتی­گراد و گرم­ترین ماه سال با میانگین 82/34 سانتی­گراد می باشد (شکل 3-2).

سوالات یا اهداف این پایان نام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه