تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 چاه نیمه­ها: در قسمت جنوبی محدوده مورد مطالعه و در حوالی مسیر هیرمند گودال‌های طبیعی هست که از سال 1351 ایجاد تاسیساتی بر روی آن شروع گردید و در شرایط حاضر از آن بهره برداری می گردد. مقصود از اجرای این طرح ذخیره آب جهت آبیاری مناطق بیشتری از سیستان و ضمناً جلوگیری از خسارت وارده در مواقع سیلابی شدن رودخانه هیرمند بوده می باشد. ورودی کانال چاه نیمه 160 مترمکعب در ثانیه می باشد و ظرفیت کل مخازن 1530 میلیون مترمکعب می‌باشد(جلیلوند و نوری هندی: 1388). چاه­ نیمه­ها از مخازن طبیعی و یکی از نعمت­های بزرگ الهی می باشد که علاوه بر تأمین آب نواحی گوناگون سیستان، بخشی از آب مورد نیاز شهرستان زاهدان را نیز تأمین می­کند. گنجایش مخازن چاه نیمه در ارتفاع 492 متر از سطح دریا (بالاترین ارتفاع آب)660 میلیون متر مکعب و ظرفیت قابل بهره برداری سالانه آن (حجم مفید)، 340 میلیون متر مکعب می باشد (افشار سیستانی،1369؛ 77). آب چاه نیمه‌ها علاوه بر اینکه از طریق لوله کشی آب شهرها و روستاهای واقع در منطقه سیستان را تأمین می کند، با خطوط لوله­ای به طول حدود 200 کیلومتر و با بهره گیری از 4 ایستگاه پمپاژ در ارتفاع 1510 متری به شهرستان زاهدان می­رسد(اصغری لفمجانی و نادریان فر،1392: 5).

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه