عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

آب‌های سطحی[1]: منابع آبی سیستان شامل رودها، دریاچه­ها و تالاب­ها می­باشد که در این بین رودخانه هیرمند در تداوم حیات سیستان نقشی اساسی دارد.

  • رودخانه هیرمند: این رود منبع اصلی تأمین آب دشت سیستان و مهم­ترین رودخانه شرق کشور و در حقیقت شاهرگ حیاتی منطقه سیستان می باشد که از کوه‌های هندوکش و ارتفاعات بابایغما در افغانستان سرچشمه می­گیرد و وارد خاک ایران می­گردد و در نقطه مرزی به دو شاخه تقسیم می­گردد. یک شاخه از این رود در امتداد مرز به نام رود پریان جریان می‌یابد و پس از مشروب کردن زمین­های اطراف و شهرستان هیرمند به دریاچه هامون می­ریزد و شاخه دیگر آن به نام هیرمند داخلی زمین­های مزروعی شهرستان زهک، زابل و… را مشروب می­سازد و در محل لورگ باغ وارد دریاچه هامون می­گردد (اصغری لفمجانی و نادریان فر،1392: 4).
  • تالاب هامون: تالاب هامون واقع در سیستان علاوه بر اینکه بزرگ­ترین و مهم­ترین دریاچه آب شیرین کشور تلقی می­گردد، توان­های زیست محیطی و ارزش بوم شناختی خاصی نیز دارد. وسعت تالاب هامون در مواقع پرآبی حدود 4800 کیلومتر مربع برآورد شده می باشد، ارتفاع تالاب از سطح دریای آزاد 480 متر می‌باشد. این تالاب به سه قسمت یا حوضچه بزرگ به نام‌های هامون پوزک، صابری و هامون هیرمند قابل تفکیک بوده که به ترتیب در شمال شرق، شمال و غرب سیستان واقع شده اند (ولایتی و میری، 1385: 103). سطح هر یک از هامون‌ها بسته به اندازه آب ورودی، فصول پربارش، خشکسالی‌ها و ترسالی ها تفاوت داشته و تابعی از آب جریان یافته در رودخانه هیرمند، خروجی پشت سدها و رودخانه‌های فصلی دیگر می‌باشد(جلیلوند و نوری هندی، 1388: 1137). این تالاب از جایگاه خاصی برای تأمین بخش عمده­ای از پروتئین مورد نیاز مردم استان و خارج از استان برخوردار می باشد. در عین حال حیات و زندگی جمع کثیری از مردم به گونه مستقیم به آن وابسته می باشد (مهندسین مشاور آبزی­گستر؛ 1376، عمرانی و اسماعیلی، 1385: 2).

[1] surfacewater

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه