عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

از معضلات دیگر فرسایش بادی هجوم ماسه­های روان می‌توان به ایجاد غبارهای شدید و آلودگی هوا، کاهش سلامت و بهداشت عمومی، کاهش سیستم ایمنی بدن پیش روی بیماری­ها، از بین رفتن بافت ریه، افزایش آسم کودکان، تهدید سیستم­های الکترونیک حساس و انتقال نیرو، ایجاد خسارت به اراضی کشاورزی، دامداران، سکونتگاه­های روستایی، جاده­ها و افزایش تصادفات جاده­ای تصریح نمود (فاضل­نیا و همکاران، 1390: 7). کاویانی در پژوهش، پیرامون ارزیابی پتانسیل­های باد در ایران، با در نظر داشتن تحلیل­های آماری باد مربوط به کلیه ایستگاه­های سینوپتیکی کشور، منطقه سیستان را به عنوان بهترین ناحیه جهت احداث توربین­های بادی معرفی و راندمان سالانه توربین­ها را به ازاء هر مترمربع سطح جاروب شده توسط پره توربین 1894 کیلووات ساعت برق برآورد نموده می باشد. مسلماً استحصال و بهره­برداری از این نیروی عظیم انرژی می­تواند در تعدیل هزینه انرژی در سطح کشور بسیار با اهمیّت تلقی گردد (میرلطفی، 1375: 46).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه