تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1- باد و اثرات آن

باد 120 روزه سیستان از معروف­ترین بادهای محلّی ایران بوده که سرعت وزش آن به 120 کیلومتر بر ساعت نیز می­رسد. وزش این بادها که از اواخر اردیبهشت­ماه تا اواخر شهریور­ماه ادامه دارد، تبخیر از سطح دریاچه هامون، مخازن آب(چاه­نیمه­ها) و سطح اراضی کشاورزی را سرعت می­بخشند. وجود کوه­ها و دریاچه در شمال سیستان و دشت خشک در منطقه جنوبی آن، از بین رفتن نیزارها ( که خود عامل تثبیت املاح بستر دریاچه محسوب می­گردید)، از یک سو باعث افزایش گرادیان حرارتی در سال­های کم آب و خشک و از طرف دیگر، باعث شدت یافتن بادهای 120 روزه می­گردند (میرزا­مصطفی و همکاران، 1387: 72). مطالعه نمودار گلباد زابل نشان می‌دهد که از مجموع تعداد دیده­بانی­های متوسط سالانه 4/46 درصد مربوط به موارد آرامش هوا، 22 درصد مربوط به بادهای شمال، 4/19 درصد مربوط به بادهای شمال­غربی بوده می باشد و در جهات دیگر نیز این ارقام به ترتیب4/1، 6/0، 4/3، 6/3، 3/2 و 9/0 درصد برای جهات شمال­شرق، شرق، جنوب­شرق، جنوب، جنوب­غرب و غرب بوده می باشد (یاری، 1387: 47). سرعت وزش بادهای شمالی و شمال­غربی در اغلب موارد بیش از 15 کیلومتر بر ساعت می باشد، مواردی که در آن به70 تا 90 کیلومتر و گاهی هم 108 تا 120 کیلومتر بر ساعت برسد، نیز نظاره شده می باشد. از دیگر بادهای سیستان، باد گاوکش می­باشد که در زمستان می­وزد. این باد، گاهی درجه سرمای سیستان را 15 تا 20 درجه زیر صفر برده و خسارات فراوانی را باعث می­گردد ( مهندسین مشاور فرپاک، 1363: 20 ). وزش باد­های شمالی و شمال­غربی در ماه­های گرم سال پدیده­ای را که در منطقه به باد­های لوار نامیده شده (120 روزه) به وجود می­آورد. با در نظر داشتن خشک شدن دریاچه هامون، کاهش رطوبت خاک، کمبود پوشش گیاهی و بالا بودن شدت و فراوانی این بادها، افزایش روزهای طوفانی همراه با گرد و غبار را در منطقه شاهد هستیم، طبق برآوردی که از تعداد روزهای توأم با طوفان و گردوخاک برای یک دوره 10 ساله در سطح کشور به اقدام آمده، منطقه سیستان با بیش از 1500 روز، بالاترین نسبت را در سطح کشور به خود اختصاص داده می باشد. وزش بادهای 120 روزه تأثیر غیرقابل اجتنابی بر تمامی جنبه­های اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی گذاشته و باعث گردیده شرایط زیست­محیطی بحرانی در منطقه حاکم گردد (خسروی، 1387: 19)، عملکرد این پدیده موجب افت محسوسی در فعالیت­های اقتصادی شده و ناگزیر تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی زیادی جهت زدودن رسوب­های بادی اختصاص می­یابد (فیاض، 1384: 42).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه