عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-1- دما

شناخت و مطالعه اندازه بارندگی، چگونگی پراکنش و نحوه توزیع فصلی و ماهانه آن در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. آب عنصر اولیه حیات در مناطق روستایی تلقی می­گردد که تابع شرایط و اندازه پراکندگی بارش، مورفولوژی، امکانات نگهداری آب و خاک و شرایط جوی می باشد. بر اساس داده­های هواشناسی، میانگین متوسط بارندگی ماهانه در زابل در طول یک دوره بیست ساله (1390-1370) 2/4 میلی­متر می باشد. شکل 3-3، میانگین بارش ماهانه را در شهرستان زابل نشان می دهد. بیشترین ریزش های جوی مربوط به سال های 1377-1383 و کمترین ریزش­های جوی در این منطقه مربوط به سال 1382 می­باشد. ریزش های جوی در این منطقه مانند سایر نقاط ایران اکثراً در فصل زمستان، که اندازه بارندگی در این فصل برابر 7/10 میلی­متر می باشد.

1-1-1-2- رطوبت (نم نسبی)

میانگین رطوبت نسبی با در نظر داشتن محاسبات آمارهای موجود، بیش از 2/22 درصد و حداکثر رطوبت 5/50 درصد مربوط به دی ماه می باشد. براساس آمار بیشترین رطوبت مربوط به فصل زمستان و کمترین رطوبت به فصل تابستان تعلق دارد. شکل 3-4 اظهار کننده این وضعیت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه