تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- ویژگی­های اقتصادی منطقه سیستان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کشاورزی از گذشته­های دور به واسطه وجود رود هیرمند، عمده­ترین فعالیت اقتصادی در پهنه­ی دشت سیستان را تشکیل می­داده می باشد. در حال حاضر نیز این بخش، فعالیت سایر بخش­های اقتصادی را با وجود بی­مهری­های طبیعت منطقه سیستان را تحت­الشعاع خود قرار داده می باشد. علیرغم اهمیت و جایگاه ویژه کشاورزی در منطقه، نوسانات آبی رود هیرمند وضعیت کشت و کار را تعیین نموده می باشد. در واقع سال­های پرآبی، افزایش سطح زیر کشت و بهبود وضعیت کشاورزان منطقه را در پی داشته می باشد و سال­های کم­آب کاهش سطح زیر کشت و بازدهی اقتصادی این بخش مفروض نیست. در دهه­های اخیر به مقصود ایجاد ثبات در این ارتباط نامتعادل و کمک به توسعه فعالیت­های کشاورزی، سرمایه­گذاری­های کلانی در خصوص آب و خاک منطقه و احداث زیرساخت­های آب رسانی به اراضی کشاورزی و شبکه زهکشی صورت پذیرفته که امید می­رود، نتیجه این فعالیت­های زیربنایی در طی چند سال اخیر به بار نشسته و ثباتی بر وضعیت کشاورزی منطقه حاکم گردد. (بندانی، 1391: 49). براساس نتایج تفصیلی سرشماری کشاورزی کشور، 23867 بهره­بردار به زراعت، 450 نفر به باغداری، 89 نفر دارای گلخانه می­باشند (سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، 1387: 179). یکی دیگر از زمینه­های اشتغال اصلی تعدادی از اهالی روستاهای منطقه را در گذشته صیادی و ماهیگیری تشکیل می­داده می باشد، اما در حال حاضر به دلیل کم­آبی و خشکسالی­های متوالی، بسیاری از صیادان حرفه خود را رها کرده و در شمار کارگران ساده قرار گرفته و با کارگری در سطح روستاها و یا شهرستان زابل گذران زندگی می­کنند. با در نظر داشتن سالنامه آماری تعداد صیادان منطقه 79 نفر می­باشد (سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، 1385: 130).

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه