تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

نزولات ناچیز و تبخیر شدید سالانه

متوسط بارش سالانه در طی دوره آماری 85-1351 در ایستگاه هواشناسی زابل فقط 6/61 میلی متر می‌باشد(اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، 1390). از سوی دیگر، متوسط تبخیر سالانه منطقه 8/4 متر می باشد و با در نظر داشتن عمق متوسط آب تالاب هامون در زمان پرآبی که 4 متر می باشد، آب تالاب هر سال به گونه کامل تبخیر می گردد؛ به تعبیری پتانسیل تبخیر( اتلاف) آب از تالاب هامون سالانه بالغ بر 14 میلیارد متر مکعب می باشد.( سلطانی و کرباسی ،1381). به هر حال منطقه با وجود بادهای داغ و سوزان 120 روزه سیستان از اندازه تبخیر بسیار شدیدی برخوردار می باشد که در تشدید محدودیت‌های آب آن فوق‌العاده تأثیرگذار می‌باشد (اصغری لفمجانی و نادریان فر،1392: 6).

ب)  وابستگی کامل سیستان به آب هیرمند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 در کشور ما ضریب وابستگی به منابع آب با منشاء خارج از کشور، در بعد ملی رقم ناچیزی می باشد اما در سیستان مقدار این ضریب رقمی بالا بوده  و بسیار مهم و حیاتی می باشد. به طوری که ضریب وابستگی دشت سیستان به رودخانه هیرمند تقریباً 100 درصد می باشد. میانگین آبدهی سالانه هیرمند حدود6/4 میلیارد متر مکعب می باشد که با نوسان صفر تا6/13 میلیارد متر مکعب نشان‌دهنده تغییرات بسیار شدیدی می‌باشد(سعادت،1380: 145). از این رو، هر از چند گاهی جلوگیری از ورود آب هیرمند به ایران منجر به نابودی کشاورزی ناحیه سیستان و بروز نابسامانی‌های متعدد زیست محیطی می گردد.حیات سیستان در طی تاریخ به جریان آب رودخانه هیرمند وابسته بوده می باشد و به دلیل نوسان شدید در آبدهی هیرمند، خشکسالی‌های بزرگی در سیستان رخ داده می باشد. پس بحران آب و کم آبی منطقه نیز عموماً ناشی از کمبود آب این رودخانه می باشد برای نمونه طی سالهای 1378-81 آورد رودخانه هیرمند حدود2/0 میلیارد متر مکعب بوده و خسارات ناشی از آن تنها در بخش کشاورزی بیش از 220میلیارد ریال برآورده گردیده می باشد(شاه محمدی و سلطانی،1380: 54).

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه