شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1- توسعه روستایی

توسعه روستایی فرآیندی چندبعدی می باشد که موضوع آن بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اجتماعات روستایی می باشد؛ فرآیندی که با بهره­گیری از سازوکارهایی زیرا برنامه ریزی، سازماندهی، تقویت خوداتکایی فردی و جمعی و ایجاد دگرگونی مناسب در ساختارهای ذهنی و عینی روستاییان کوشش می­کند که در آن­ها قدرت، توان و اختیار بهره­گیری از قابلیت­ها و منابع در اختیارشان را تقویت کند تا به واسطه­ی آن بتواند وضعیت موجودشان را به وضعیت مناسب و مطلوب­تر تغییر دهند. تغییرات مفهومی توسعه روستایی مطابق با تغییرات مفهوم توسعه بوده می باشد؛ زیرا که از تاکید بر رشد اقتصادی صرف و یا بحث اقتصاد کشاورزی در دهه­ی 1950 به توسعه همه جانبه­ی روستایی رسیده می باشد (Wu, 2003: 8).

در کل ادبیات توسعه روستایی با تعاریف متعددی از توسعه روستایی همراه می باشد. به گفته مادو(Madu, 2007: 10) ، با در نظر داشتن ماهیت چندبعدی توسعه، توسعه روستایی ابزاری برای کمک به روستاییان برای اولویت­بندی نیازهایشان با بهره­گیری از سازمان­های بومی و موثر می باشد. این سازمان­ها توانایی محلی را فراهم می­آورند و برای روستاییان و به ویژه زنان روستایی، در زیرساخت­ها و خدمات اجتماعی سرمایه­گذاری می­کنند. وی در ادامه اظهار می­کند که توسعه روستایی، محیط فرهنگی- اجتماعی روستا را بهبود می­بخشد و باعث تقویت توانایی افراد برای کسب درآمد و رفاه پایدار می­گردد. به عقیده باریوس (Barrios, 2008: 4)،

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه