تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-1- توسعه فضایی

عبارت می باشد از انعکاس اتفاقات و اقدام‌ها جهت توسعه­ی یک جامعه در محیط فیزیکی مورد اقدام جامعه، از این­رو مقصود از توسعه فضایی کشور، تعریف مذکور در محدوده­ی مرزهای کشور (فضای ملی) و در ارتباط با مردم و فعالیت­ها در آن کشور می­باشد. بایستی توجه داشت که توسعه فضایی مفهوم ایستا (استاتیک) را دارا نبوده بلکه مفاهیم پویا (دینامیک) و رو به تکامل و بهسازی را در بر دارد (سازمان برنامه و بودجه، 1364: 5-4).

 

1-1-1-2- توسعه پایدار

کاربرد اصطلاح توسعه پایدار را نخستین بار در اواسط دهه­ی 1970 (1349) به نام خانم «باربارا وارد» نسبت می­دهند (بدری، 1376: 45). این واژه نخستین بار به گونه رسمی در سال 1987 (1366 شمسی) در گزارش «آینده مشترک ما» مطرح (زیاری، 1379: 16) و بعد از کنفرانس ریودوژانیرو در سال 1922 (1371) در محافل علمی فراگیر گردید. متداول­ترین تعریف از توسعه پایدار تعریفی می باشد که کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ارائه داده می باشد: توسعه­ی پایدار رشد و توسعه­ی اقتصادی می باشد که در آن محیط و جامعه انسانی ارتباط­ی مکمل با یکدیگر دارند نه حالت رقابت­آمیز (اذانی، 1381: 23-20). نظریه توسعه پایدار بعداً در ابعاد شهری و ناحیه­ای تعمیم داده گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه