تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- شدت اثرات کلی موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی خانوارهای روستایی

برای تحلیل اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در خانوارهای روستاهای محدوده مورد مطالعه، طیف گسترده­ای از شاخص­ها مورد مطالعه قرار گرفت. در بین شاخص­های مطرح شده، شاخص تأثیر کاهش یا توقف آب رودخانه هیرمند بر سایر فعالیت های معیشتی یا کشاورزی خانواده با ضریب 141/0 بیشترین درجه اهمیت را در مطالعه اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی خانوارها (در نرم افزار Expert Choice) کسب کرده­اند. با در نظر داشتن وزن نهایی بدست آمده شاخص­های اقتصادی و اجتماعی (در محیط ArcGIS)، از کل 40 روستای مورد مطالعه، 50/7 درصد روستاها دارای موانع خیلی کم، 50/12 درصد روستاها دارای موانع کم، 30 درصد روستاها با موانع متوسط، 50/32 درصد روستاها با موانع زیاد و 5/17 درصد روستاها دارای موانع یا محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خیلی زیاد می­باشند (شکل 4-4).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه چگونگی پراکنش روستاها از نظر شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی حاکی از آن می باشد که روستاهای دارای موانع شدید تا خیلی شدید عمدتأ در قسمت­های شرق و غرب منطقه قرار دارند. در بین روستاهای دارای موانع یا محدودیت­های شدید توانمندسازی، روستاهای سفید آبه، کلاته و ماده کاریز جلب توجه می­کند. این گروه از روستاها که در غرب سیستان قرار دارند، فاقد وابستگی به جریان آب هیرمند می­باشند؛ بطوریکه ساکنین آن هیچگونه دسترسی به آب هیرمند نداشته و جریان آب هیرمند یا توقف جریان آن، عملاً تأثیری در فعالیت های معیشتی آن ها ندارد. در این روستاها کشاورزی بدلیل عدم وجود زمین حاصلخیز و قابل کشاورزی رونق چندانی ندارد و بدلیل محرومیت حتی ساکنان آنان به آب لوله کشی دسترسی ندارد. از طرفی دیگر روستاهای دارای موانع کم تا خیلی کم اکثراً در جنوب شرقی پراکنده­اند. این قبیل از روستاها علاوه بر اینکه به آب چاهک دسترسی دارند، دسترسـی ساکنین این روسـتاها نیز به آبهای سطحی در سال­های کم آبـی و پر آبی بهتر از سایر روسـتاها (بعلت قرارگیری در مجاورت شاخه اصلی رودخانه سیستان) می­باشد. به همین علت ساکنین این قبیل از روستاها نیز دارای موانع یا محدودیت­های کمتری نسبت به سایر روستاها در توانمندسازی اقتصادی دارند. روستاهای ده نادر، عباس رستم، گوری و سیاسر در این گروه از روستاها قرار دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه