تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- طریقه طرفداری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد طی دهه­های گذشته

در سال 1375 تعداد 6769 خانوار در منطقه سیستان تحت پوشش کمیته امداد بوده­اند. این تعداد خانوار در سال 1385 به 21235 و در سال 1390 به 28883 خانوار افزایش یافته می باشد

به هرحال، از متغیرهای مورد مطالعه، بعد اقتصادی دارای 32 شاخص و بعد اجتماعی دارای 62 شاخص بوده که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

همان‌گونه که در جدول 4 – 6 نشان داده شده می باشد، از بین شاخص‌های مورد مطالعه، دسترسی به کارشناسان و مروجین کشاورزی و کاهش یا توقف آب رودخانه هیرمند بر کشاورزی خانواده (در طیف لیکرت از 1 تا 5) معادل 60/1 و 15/4 به ترتیب پایین‌ترین و بالاترین میانگین دریافتی از نظر پاسخگویان را کسب کرده‌اند

بعد اجتماعی دارای 62 شاخص می‌باشد که از نظر پاسخگویان، عادت داشتن به بی پولی با میانگین 37/3 و عدم کفایت مبلغ وام خودکفایی جهت ایجاد اشتغال با میانگین 08/3 به ترتیب رتبه­های اول و دوّم را به خود اختصاص داده­اند. همچنین شاخص­های آگاهی از ساز و کارهای اخذ تسهیلات، اندازه آشنایی شما با تکنولوژی­های جدید کشاورزی و دسترسی به اطلاعات لازم برای افزاش راندمان تولید به ترتیب با میانگین­های 69/1، 71/1 و 80/1 پایین­ترین رتبه ها را کسب نموده­اند (جدول4 – 7).

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه