عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- شیوه تجزیه و تحلیل داده‎ها

برای تجزیه و تحلیل داده‎های جمع آوری شده با پرسشنامه‎ها، از روش AHP در نرم افزار Expert Choice و نرم افزار Arc Gis و برای تحلیل‎های آماری از نرم افزار SPSS بهره گیری شده می باشد و در پایان با بهره گیری از اطلاعات گردآوری شده نتایج کلی کار ارائه گردیده می باشد.

 

 

1-1-2- مدل تصمیم‎گیری چند شاخصه (MCDM)

مدل‎های تصمیم گیری چند معیاره، مدل‎هایی هستند که در دو دهه اخیر، در امر تصمیم‎گیری مورد توجه محققان قرار گرفته‎اند. این تکنیک‎ها و مدل‎ها، در تصمیم‎گیری‎های پیچیده، هنگامی معیارهای متعدد و گاه متضاد وجود دارند، کاربرد گسترده پیدا می‎کنند. قدرت بسیار بالای این تکنیک‎ها در کاهش پیچیدگی تصمیم‎گیری، بهره گیری همزمان از معیارهای کمی و کیفی و اعطای چارچوب ساختارمند به مسائل تصمیم‎گیری و در نهایت کاربرد آسان آن‎ها موجب می‎گردد تا به عنوان ابزار دست تصمیم‎گیران در خطه‎های گوناگون مورد بهره گیری قرار گیرند. این تکنیک‎ها مسائل تصمیم را در قالب یک ماتریس، تحلیل‏‎های لازم را بر آن‎ها انجام می‎دهند (جدول 3-9).

سوالات یا اهداف این پایان نام

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه