تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • جامعه آماری و تعداد نمونه

جامعه آماری این پژوهش روستاهای دارای بیش از 50 خانوار تحت پوشش کمیته امداد می باشند که با بهره گیری از فرمول کوکران 40 روستا به عنوان حجم نمونه محاسبه گردید (شکل 3-6). در مرحله بعد، ضمن انتخاب روستاهای نمونه و تعیین تعداد کل افراد تحت پوشش و با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد نمونه ها در سطح خانوارها تعیین شده می باشد

  • شاخص­های پژوهش

در هر پژوهش علمی برای پاسخ به سؤالات پژوهش و یا آزمون فرضیه‎ها، تشخیص متغیرها امری ضروری می باشد. این پژوهش به دنبال«تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان)» می­باشد. جهت سنجش اثرات از تکنیک شاخص­سازی بهره گیری شده می باشد. در این تکنیک، با در نظر داشتن مباحث و معیارهای یاد شده در فصول پیشین و انطباق شاخص­ها با سطح منطقه مورد مطالعه، شاخص­هایی را جهت سنجش تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در نظر گرفته گردید و در پرسشنامه سؤالاتی برای سنجش آنها مطرح گردید و از روستاییان خواسته گردید تا به این سؤالات پاسخ گویند. که این شاخص­ها در پژوهش حاضر به تبیین ذیل می­باشد

  • روش و ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات

جمع­آوری اطلاعات به 2 صورت انجام گرفته می باشد:

الف) اسنادی و کتابخانه­ای

  • گردآوری اطلاعات مکتوب از مقالات، پایان نامه­ها، کتب وکاوش از طریق شبکه اینترنت در سایت­های علمی، نشریه­های تخصصی برای تکمیل مباحث، مبانی نظری پژوهش و معرفی اجمالی منطقه.
  • گردآوری اطلاعات مربوط به روستاهای مورد مطالعه با بهره گیری از آمارنامه­های رسمی، مراجعه به مراکز و سازمان­های مربوطه (استانداری، فرمانداری، بخشداری و… ) برای دریافت اطلاعات جمعیتی و جایگاه جغرافیایی بخش مورد نظر و دهستان­ها و روستاهای زیر مجموعه.

ب) پیمایشی

– مطالعه­ی میدانی منطقه با حضور در روستاها و تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه­ی مستقیم با اهالی روستا.

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه