تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • روش پژوهش

مطالعه اسنادی – کتابخانه­ای و برداشت­های میدانی روش پژوهش حاضر را تشکیل می­دهد. در آغاز با بهره گیری از کتاب­ ها، مقالات علمی – پژوهشی و پایان­نامه­ها، ادبیات مرتبط با موضوع پایان نامه جمع­آوری گردید. پس از طبقه­بندی ادبیات موضوع و تبیین و تفصیل آن، نوبت به گردآوری اطلاعات مرتبط به پایان­نامه رسید. بطور کلی  پژوهش حاضر در 6 مرحله صورت گرفت.

مرحله اول: مروری بر منابع پژوهش و مطالعات انجام شده در این زمینه.

مرحله دوم: جمع­آوری اطلاعات و داده­ها با مطالعه­ی اسناد و مدارک مکتوب، مقالات علمی- پژوهشی داخلی و خارجی با فیش برداری مطالب.

مرحله سوم: مطالعه جایگاه­های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه­ی مورد مطالعه، مراجعه به مراکز و سازمان­های مربوطه(استانداری، فرمانداری، بخشداری و… ) برای دریافت اطلاعات جمعیتی و جایگاه جغرافیایی شهرستان مورد نظر و دهستان­ها و روستاهای زیر مجموعه و در نهایت  تعیین شاخص­ها و تهیه پرسشنامه.

مرحله چهارم: مطالعه­ی میدانی منطقه با حضور در روستاها و تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه­ی مستقیم با اهالی روستا

مرحله پنجم: تجزیه و تحلیل

در این قسمت داده­های پرسشنامه­ها را با بهره گیری از نرم­افزارهای  Excelو SPSS تجزیه و تحلیل نموده و اطلاعات مورد نیاز استخراج می­گردد.

مقایسه آمار و ارقام استخراج شده از هر کدام از روستاها در این بخش عملی می­گردد.

مرحله ششم: تولید و ترسیم نقشه­ها و نمودارها

در این مرحله با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی((GIS، نقشه­ها، تولید و ترسیم می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه