تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1- تاریخچه و مبانی نظری مطالعات فقر

فقر و محرومیت دو پدیده شومی می باشد که در تمام دوران بشریت کم و بیش وجود داشته و در طول تاریخ بر رشد و تعالی بسیاری از جوامع بشری سایه افکنده و آینده بشر­های بی­شماری را به خطر انداخته می باشد، این دو پدیده شوم علیرغم تمامی پیشرفت­های علمی و صنعتی هنوز در  بسیاری از جوامع سلامت و امنیت آنها را تهدید می­کند؛ و بی­رحمانه مسیر زندگی بشر­های بی­شماری را به سوی پرتگاه­های نابودی همچون ناتوانی، بیکاری، عقب­ماندگی، افسردگی، فساد، فحشا و… سوق می­دهد (قائدی، 1385: 33).

حوادث و سوانح غیر قابل پیش­بینی (اعم از طبیعی و صنعتی)، رویدادهای نامیمون جهانی و منطقه­ای، بی­عدالتی و ناهنجاری­های اجتماعی، تورم و بیکاری مانند عوامل غیر ارادی به وجود آورنده فقرند و عواملی همچون تنبلی، ناباوری، خودباختگی، خرافه­پذیری، کم­ همتی و پیروی کور کورانه از فرهنگ غلط رایج و پافشاری در اجرای سیاست­های کشورهای استعمارگر مانند عواملی می باشد که تعداد فقرا و مستضعفین را افزون­تر و امکان یاری رساندن به آنها را محدودتر می­کند (همان).

بعد از جنگ جهانی دوم گرایش حاکم در نظریات توسعه، به گونه کلی، متوجه مقابله با فقر و بهبود شرایط زندگی مردم بود و جوامع انسانی به مقصود دستیابی به توسعه پایدار، توانمندسازی و ظرفیت­سازی را به عنوان کانون و پارادایم جدید مورد توجه قرار دادند (رکن­الدین افتخاری و سجاسی قیداری، 1389: 25). اما طبق گزارش بانک جهانی در شروع قرن بیست و یکم قریب یک میلیارد و دویست میلیون نفر علیرغم فعالیت سازمان­ها و نهادهای بین­المللی متعددی که فعالیت­های خود را به مقصود فقرزدائی و گسترش رفاه اجتماعی قرار داده­اند، زیر خط فقر مطلق زندگی می­کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه