عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-1-1- چشم­انداز ربطی

چشم­انداز ربطی نیز در کوشش می باشد تلفیقی از هر دو نظر ارائه دهد و بر آن می باشد که فقر نه صرفاً امری درونی و نه امری بیرونی می باشد، بلکه مقوله­ای ربطی می­باشد. در این دیدگاه هم کنش فردی بشر­ها و هم توجه دیگران به آن­ها مطرح شده و اثبات می­گردد که هر دوی این کنش­ها در شکل­گیری پایگاه اجتماعی آن­ها مؤثر هستند. به عقیده «واکسمن[1]» این چشم­انداز بر پایه­ی درک جایگاه فقر در چارچوب ساخت اجتماعی، توجه­ها و اعمال غیر فقیر نسبت به فقیر و تأثیرهای این توجه­ها و کنش­ها بر فقر استوار می باشد (Waxman, 1983: 5).

 

1-1-2- دیدگاه­های مرتبط با کارآفرینی

در مطالعه ادبیات کارآفرینی به این نتیجه می­رسیم که عده انگشت­شماری مثل دیوید مک کللند[2] به مفهوم ریشه­ای و گسترده آن، پرداخته­اند. جوهره­ای که مورد نظر او بود تنها از یک بعد و آن هم اقتصادی بود، شاید دلیل این امر را جهان­بینی و ایدئولوژی حاکم در آن دوره دانست. با عنایت به تعاریف، ابعاد و ویژگی­های کارآفرین، مشخص گردید که آن دارای ماهیت میان ­رشته­ای بوده و دارای ابعاد جامعه­شناسی، روانشناسی، اقتصادی، مدیریتی و توسعه­ای بوده و از این­رو لازم است برای درک مفهومی این فعالیت از پنجره­های علوم دیگر نیز کمک گرفته گردد (Edward and Stuart, 2004: 12). به همین جهت در این بخش کارآفرینی، رویکردها و دیدگاه­های متفاوت مد نظر قرار می­گیرد.

[1]– Waxman

[2]– David Mcclleland

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه