تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- دیدگاه جامعه­شناختی و جمعیت­شناختی

جامعه­شناسان به آثار و تأثیر­های کارآفرینان در جامعه وقوف کامل دارند و آنها را عاملان اشتغال­زایی، انتقال فناوری، تعادل در اقتصادهای پویا، کاهش بوروکراسی اداری، ساماندهی منابع و بهره گیری بهینه از آنها می­دانند. کارآفرینان می­توانند عامل تولید سرمایه محسوب گردند و باعث تحول و تجدید حیات ملی و محلی در جامعه شوند؛ زیرا کارآفرینی فراتر از شغل و حرفه می باشد. کارآفرینان با شناخت و ایجاد و گسترش بازارهای جدید به ترغیب و تشویق سرمایه­گذاری و نوآوری می­پردازند و تأثیر و وظیفه مشخصی را در یکپارچگی و ارتباط بازارها و رفع شکاف­ها و تنگناهای بازار و اجتماع اعمال می­کنند. در واقع می­توان اذعان داشت که کارآفرینان و شرکت­ها و سازمان­های کارآفرین با قبول مسئولیت اجتماعی خود، هم به خواسته­های جامعه و هم به سیاست­های دولت پاسخ مثبت داده­اندAlison, 1990: 304) ). اما تجربه کاری، نارضایتی از شغل قبلی، الگوی تأثیر، شرایط کودکی، تحصیلات، سن و جایگاه اجتماعی مانند مشخصات جمعیت­شناختی کارآفرینان محسوب می­شوند.

1-1-2- دیدگاه روانشناختی

در مورد مشخصات و ویژگی­های روانی، اجتماعی، تجربی و رفتاری کارآفرینان مطالعات زیادی انجام شده و ویژگی­های بسیاری ارائه شده می باشد. به دلیل پیچیدگی­های زیاد ابعاد روانشناسی کارآفرینان، بعضی از دیدگاه محققان مورد مطالعه قرار گرفته که به گونه اختصار به تبیین ذیل می باشد:

خطرپذیری، نیاز به توفیق، نوآوری، خلاقیت و ایده­سازی، اعتماد به نفس، پشتکار زیاد، آرمان­گرایی، پیش­قدم بودن، فرصت­گرایی، نتیجه­گرا بودن، اهل کار و اقدام بودن، آینده­گرایی، خودمحور، پیشگام در کسب اطلاعات، برنامه ریزی و ارزشیابی رقبا، ثبات و استحکام کامل در برابر هیجانات، اهل کار و کوشش، جستجوگر اطلاعات، زیر پا گذاشتن قواعد و قوانین در صورت لزوم، انعطاف­پذیری، ظرفیت بالا، هدف­گرا، قدر دادن، پذیرفتن نتیجه اعمال خود به آسانی، توانایی بالا در تشخیص الگوها، قاطعیت بالا، آرمان­گرایی، واقع­بین، وفادار به عهد و پیمان و صادق، عدم کنترل سخت­گیرانه امور، عدم رعایت سلسله­مراتب، فرصت­گرا، امیدوار به موفقیت، رشد دهنده ایده، دارای تفکر مثبت، همگرا، واگرا و خلاق، دارا بودن تفکر جانبی و عمودی برای خلق ایده­های جدید و توسعه آنها (هزارجریبی، 1384: 59).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه