عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1- اصلاحات در نهادها

این نوع اصلاحات در سرمایه­گذاری در جوامع فقیر و سازمان­های حامی آن­ها، که به نتایج بهبودیافته توسعه منجر می­گردد طرفداری می­کند. این فرآیند بهبود نتایج شامل موارد زیر می باشد، که این اقدامات به افزایش ظرفیت­های فردی و جمعی، بهبود سازماندهی جامعه، مشارکت موثر شهروندان و تعامل بهتر با دولت منجر می­گردد:

– بهبود و کنترل نظارت و دسترسی عادلانه؛

– خدمات اجتماعی ادغام یافته و کارا؛

– دسترسی عادلانه به بازار و خدمات تجاری؛

– تقویت جامعه مدنی و سازمان­های حامی فقرا؛

– تقویت سازمان­های مردم نهاد؛

– افزایش سرمایه اجتماعی (مقیمی و همکاران، 1390: 303).

اصلاحات دولتی چه در سطح ملی یا محلی بایستی بر قوانین و مقررات، راهکارهای نهادی، ارزش­ها و رفتارهایی که از عناصر چهارگانه کلیدی توانمندسازی طرفداری می­کنند، تمرکز یابد. تمرکز اصلاحات دولتی بایستی بر موارد زیر باشد:

– طراحی مکانیزم­های طرفداری از شهروندان محروم برای دسترسی به اطلاعات و مشارکت؛

– افزایش مسئولیت­پذیری اجتماعی؛

– سرمایه­گذاری در سازمان­های حامی فقرا برای حل معضلات (مقیمی و همکاران، 1390: 303).

فعالیت جامعه مدنی و سازمان­های مردم­نهاد تأثیر مهمی در انعکاس صدای شهروندان محروم به تصمیم­گیران محلی و ملی اعمال می­کند.

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه