تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- نظریه­های گونه­ی دوم

در نظریات گونه­ی دوم سازمان به صورت سیستمی بسته در نظر گرفته شده و رفتار بشر ماهیت اجتماعی دارد. نظریاتی که اصطلاحاً روابط انسانی نام گرفته­اند در این طبقه قرار دارند. در این گونه نظریه­ها ارضای نیازهای اجتماعی و روانی، اساسی برای عملکرد بالای اعضای سازمان می باشد. «التون مایو» پایه­گذار و چهره­ی شاخص در این گونه نظریه­هاست.

 

1-1-2- نظریه­های گونه­ی سوم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در نظریات نوع سوم سازمان به صورت سیستمی باز در نظر گرفته شده و رفتارها در سازمان منطقی فرض گردیده می باشد. در این نظریه­ها کوشش شده تا ساختار سازمانی با در نظر گرفتن نیازهای محیط شکل گیرد (بوریل و مورگان، 1383). چارلز پرو کوشیده می باشد تا ساختار مناسب برای کارآیی بیشتر در هر یک از انواع نظام­های کاری را ارائه دهد. از نظر وی، مدیریت زمانی موفق خواهد گردید که با در نظر داشتن نظام­های کاری موجود در هر سازمان به امر برنامه ریزی، سازمان­دهی، کنترل و هدایت بپرازد. نظریات نویسندگان گونه­ی سوم نظریاتی می باشد که اصطلاحاً اقتضایی نامیده می­شوند. به عبارت ساده آنها کوشیدند تا مدیریت را با اقتضاها و شرایط محیطی متناسب ساخته و از حالت مطلق­گرایی خارج سازند.

 

1-1-3- نظریه­های گونه­ی چهارم

گونه­ی چهارم از نظریه­های سازمانی و مدیریت با توجه سیستم باز و قائل شدن به ماهیتی اجتماعی برای رفتارهای سازمانی شکل گرفته­اند. نظریات افرادی زیرا می­یر و روان[1]  تأکید بسیار بر محیط داشته و این پیش­فرض را که سازمان­ها رفتار و عملکردی عقلایی و منطقی دارند، شدیداً مورد تردید قرار داده­اند. سازمان­ها هدف اصلی خود را که بقاست، دنبال می­کنند و سایر اهداف که در فلسفه­ی سازمان منطقی به نظر می­رسند، مانند کارآیی و بهره­وری، در این بین جنبه­ی ثانویه پیدا می­کند. پس، رفتار عقلایی و منطقی در سازمان­ها که در گونه­ی قبل مدنظر بود، جای خود را به نوعی رفتار اجتماعی- سیاسی می­دهد. در چنین فضایی، تصمیم­گیری عقلایی کاربرد چندانی ندارد. مسئله­ی قدرت و بهره گیری از آن در سازمان نیز در نظریه­های گونه­ی چهارم جایگاه ویژه­ای داشته، پیچیدگی­های آن مورد کنکاش قرار گرفته می باشد (اسکات، 1374).

[1]– Meyer and Rowan

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه