عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- ساماندهی افراد و ایجاد تشکل

یعنی افراد موقعی که توانمند و خودکفا شدند، به حال خود رها نشوند که در این صورت خیلی کارآمد نخواهند بود. پس بایستی در قالب تشکل­های مدنی، ساماندهی شوند تا بتوانند از امکانات بهره­مند گردند. دارای اساسنامه و تشکیلات باشند و تشکل­های آنان ثبت شده باشد تا در مواقع احقاق حق، دچار معضلات نشوند؛ و اختصار آنکه توانمندسازی در صورتی توسعه می باشد که اقشار آسیب­پذیر و فقرا را از حاشیه به متن آورد که به این مقصود ایجاد تشکل­ها خیلی مفید و موثر می باشد (همان: 228).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-2- رویکردهای سازمانی

در بسیاری از موارد اثربخشی سازمانی به عنوان حصول هدف­ها تعریف می­گردد. هدف­های سازمان در واقع اموری هستند که سازمان در راه نیل به آن برنامه ریزی می­کند و روش­های خاصی را با فراهم آوردن امکانات لازم تدارک می­بیند. اتزیونی هدف سازمان را وضع یا حالت امور آینده می­داند که سازمان برای ایجاد آن کوشش می­کند (گلشن­فومنی، 1379:17).

اندیشمندان متعدد به شیوه­های متفاوتی نظریه­های سازمان و مدیریت را طبقه­بندی کرده­اند که غالباً سه مکتب اصلی مدیریت علمی، مدیریت روابط انسانی و مدیریت سیستم­ها در تمامی آنها ملاحظه می­گردد. هارولد کونتز[1] در طبقه بندی خود به شش مکتب تحت عناوین مکتب فرآیندی یا وظیفه­ای مدیریت، مکتب تجربی مدیریت، مکتب رفتار انسانی در مدیریت، مکتب نظام اجتماعی در مدیریت، مکتب نظریه­ی تصمیم­گیری و مکتب کمّی مدیریت تصریح نمود (رابینز، 1388).

[1]– H. Koontz

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه