عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- حوزه­های توانمندسازی مددجویان

توانمندسازی بایستی در سه حوزه 1- فرهنگی، 2- قابلیت­های افراد و 3- سازماندهی افراد و ایجاد تشکل رخ دهد.

 

1-1-1-1- توانمندسازی در حوزه فرهنگی

در حوزه فرهنگی بر توجه­ها، ارزش­های حاکم بر مردم در مشارکت و تصمیم­گیری در امور جامعه و سرنوشت خود دلالت دارد. در این حوزه، توانمندسازی بایستی در افراد اعتماد به نفس ایجاد کند، نگاه به خودش ­(کسب هویت) تقویت گردد، عزت نفس به افراد نیازمند بدهد (انصاری، 1384: 95)، عناصر خرده فرهنگ مانع توسعه زدوده گردد. تبیین آنکه در ادبیات توسعه و توانمندسازی، شناسایی و رفع موانع و محدودیت­های اجتماعی و فرهنگی مانع توسعه و توانمندسازی مهم می باشد. به اعتقاد راجرز در جریان دگرگونی و توسعه، شناخت و آگاهی از خصوصیات فرهنگی نیازمندان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، زیرا برنامه­های دگرگونی مددجویان اگر بر پایه­­ی شناخت ارزش­ها، وجه نظرها و انگیزه­های مددجویان استوار نباشد، شکست خواهد خورد.

در خرده فرهنگ مددجویی انگیزه­ها، ارزش­ها و وجه نظرها از عناصر اصلی و مهم به شمار می­طریقه و کلیدها برای درک رفتار هستند (انصاری، 1384: 55). وجه نظر عبارت از آمادگی ذهنی برای انجام کاری می باشد و نشانه­هایی از اقدام فردی را که به انجام آن تمایل دارد، نشان می­دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

راجرز ده عنصر اصلی خرده فرهنگ افراد کم­ درآمد یا نیازمند را که مانع توسعه می باشد به این تبیین تصریح می­کند: عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی، فقدان نوآوری، تقدیرگرایی، پایین بودن سطح آرزوها و تمایلات، عدم چشم­پوشی از منافع آنی به خاطر منافع آتی، کم اهمیت دادن به عامل زمان، خانواده­گرایی، وابستگی به قدرت دولت، محلی­گرایی و فقدان همدلی؛ لذا توانمندسازی بایستی مددجویان را از تبعیت از این وجه توجه­ها و باورها رها سازد و استقلال فکری، اتکا به خود و اعتماد به نفس را در آنان تقویت کند (لطف­الله­زاده، 1390: 226).

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه