عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

ادبیات توانمندسازی تاکنون دگرگونی­های زیادی به خود دیده می باشد تا این­که بالاخره “لی[1]” (2001) توانمندسازی را زمینه­ای برای افزایش دیالوگ­ها، تفکر انتقادی، فعالیت در گروه­های کوچک می­داند و تصریح می­کند که اجازه دادن به فعالیت­هایی جهت حرکت به فراسوی تسهیم، تقسیم و پالایش تجربیات، تفکر، دیدن و گفت و گوها، از اجزای اصلی توانمندسازی هستند.

 

1-1-1- رویکردهای نظری توانمندسازی

اندیشمندان دیدی متفاوت به توانمندسازی دارند و از دو زاویه­ی متفاوت ارتباطی و انگیزشی به موضوع پرداخته­اند.

1-1-1-1- رویکرد ارتباطی

رویکرد ارتباطی به عنوان یک فرآیند بالا به پایین تعریف می­گردد و قدرت فرد را در ارتباط با دیگران نشان می دهد (Spritzer, 1996: 483-504). براساس این دیدگاه، توانمندسازی فرآیندی می باشد که از طریق آن یک رهبر یا مدیر کوشش در تقسیم قدرت خود در بین زیردستانش دارد (Conger and Kannungo, 1998: 471-482) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-1-1-2- رویکرد انگیزشی

رویکرد انگیزشی بر مبنای تئوری انگیزش مک کللند شکل گرفته می باشد .(Mcclland, 1975: 157) در حقیقت مک کللند نیاز به موفقیت را اساسی­ترین نیاز دانسته و مشارکت در موفقیت­طلبی را به عنوان عامل انگیزشی زمینه­ساز توانمندسازی می­داند. هر استراتژی که منجر به حق تعیین فعالیت­های کاری (خود تصمیم­گیری) و خودباوری (خودکارآمدی، خودکفایتی، کفایت نفس) گردد، توانمندی آن­ها را در پی خواهد داشت. در رویکرد انگیزشی، هدف تواناسازی و تقویت خودباوری می­باشد (Conger and Kannungo, 1998: 471-482) .

[1]– Lee

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه