عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- پیشینه تاریخی توانمندسازی

تاریخچه اولین تعریف اصطلاح توانمندسازی به سال 1788 بر می­گردد که در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض اختیار در تأثیر سازمانی خود می­دانستند که این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در تأثیر سازمانی او دیده گردد. این توانمندسازی به معنی اشتیاق فرد برای پذیرش مسئولیت، واژه­ای بود که برای اولین بار به گونه رسمی به معنی پاسخگویی تفسیر گردید. اما مفهوم توانمندسازی اولین بار در دهه 1980 معرفی گردید.

رویکرد توانمندی انسانی را که نخستین بار آمارتیا سن[1]، برنده جایزه­ی نوبل اقتصاد سال 1998 مطرح نمود، بیانگر آن بود که رفاه فردی و ترتیبات اجتماعی بر این اصل استوار می باشد که مردمان چه می­خواهند و چه می­توانند بکنند. در این دیدگاه در ارزیابی رفاه فردی، نگاه از مطلوبیت، منابع و درآمد، به سوی کارکردها می­چرخد. کارکردها بر کار بشر­ها و خواسته­ها و مواردی زیرا برخورداری از تندرستی، امکان مشارکت اجتماعی، داشتن مسکن و… استوار می باشد. کارکردها فراتر از جنبه مادی رفاه می باشد و می­تواند بالفعل یا بالقوه (توانمندی­ها) باشد (محمودی، 1385: 223). در تعریفی دیگر، توانمندسازی شامل اعطای قدرت، مسئولیت و اختیارات بیشتر به کارکنان و مدیران جهت تصمیم­گیری، انجام بعضی فعالیت­­ها و کنترل بیشتر بر مشاغلشان می باشد (ضیایی و دیگران، 1387: 72). رویکرد توانمندی انسانی که تکیه­گاه اصلی آن رشد و ایجاد توانمندی­های انسانی می باشد، رویکردی می باشد که می­تواند با پیوند دادن رشدگرایی و بازتوزیع، هدف­های چندگانه­ی توسعه را در فرآیندی دوستانه و انسانی مبتنی بر برخورداری از زندگی دلخواه و آزاد، محقّق سازد (محمودی، 1388: 127).

[1]– Amartia, Sen

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه