عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- مطالعه رویکرد­های گوناگون در مورد مشارکت

با در نظر داشتن اهمیت و مطالعاتی که راجع به مشارکت صورت گرفته می باشد عوامل مختلفی در ارتباط با این موضوع اظهار شده می باشد و تفسیرهای متفاوتی از ارتباط عوامل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با مشارکت اظهار گردیده می باشد. با وجود تفاسیر متفاوت، تمامی دیدگاه­های مختلف را بر حسب در نظر داشتن مشارکت می­توان در سه دسته رویکردهای روانشناسی، جامعه­شناسی و سیاسی مطرح نمود که در ذیل به مطالعه هر یک از این سه رویکرد پرداخته می­گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1- دیدگاه روانشناختی

در دیدگاه روانشناختی مشارکت، بر عوامل روانی و درونی تاکید فراوان می­گردد و اندیشمندانی که عوامل درونی را مورد مطالعه قرار داده­اند. انگیزش را تعیین­کننده رفتار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دانسته­اند.

در دیدگاه­های روانشناختی مشارکت بر سه عامل انگیزه، ذائقه و ویژگی­های شخصیتی به عنوان عوامل تعیین­کننده توجه­های فردی در مبادرت به فعالیت­های اجتماعی تاکید می­گردد و در مطالعه فعالیت­های مشارکت­جویانه افراد بایستی به اندازه احساس تعلق او به جامعه، اعتماد به نفس، خلاقیت، استعدادهای فردی و انگیزه­های مختلف توجه داشت (عنبری، 1379: 80) و از مهمترین انگیزه­ها که در این دیدگاه تاکید شده می باشد، انگیزه­های مذهبی، انگیزه پیشرفت، انگیزه شایستگی، انگیزه قدرت، انگیزه کار و… را می­توان نام برد (لوتانز، 1375).

 

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه