عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- جایگاه کمیته امداد در توانمندسازی مددجویان تحت پوشش این نهاد

توانمندسازی با نگاه جدید یعنی توانمند کردن افراد تحت پوشش جهت خروج از چرخه فقر، از وظایف ذاتی کمیته امداد می­باشد. چه آنکه این وظیفه در اسناد بالادستی این نهاد تصریح شده می باشد.

در ماده دو اساسنامه کمیته امداد این گونه آمده می باشد:

هدف از تشکیل کمیته امداد امام (ره) ارائه­ی خدمات حمایتی، معیشتی و فرهنگی برای نیازمندان و محرومان داخل و خارج از کشور به مقصود تامین خوداتکایی، تقویت و رشد ایمانی با حفظ کرامت انسانی می­باشد.

همچنین در ماده شش این اساسنامه بند “ج” وظایف امداد این­گونه آمده می باشد:

فراهم آوردن امکانات لازم به مقصود خوداتکا کردن افراد و خانواده­های تحت پوشش و سایر نیازمندان از طریق ایجاد اشتغال، اعطای وام، آموزش­های فنی و حرفه­ای و ارائه­ی خدمات لازم در حد امکان.

به علاوه، در سند چشم­انداز کمیته امداد نیز این­گونه آمده می باشد:

صیانت از تحکیم نهاد خانواده و احیای عزت و کرامت فردی، خانوادگی و ملی و توانمندسازی محرومین و زدودن فقر با تاکید بر مناعت طبع و خوداتکایی.

در این فراز از چشم­انداز، عبارت توانمندسازی و خوداتکایی در افق چشم­انداز این نهاد قرار داده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه