عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه­های نظری مشارکت و توانمندسازی ارتباط متقابلی را با هم نشان می­دهند، به همین دلیل در بخش مبانی نظری به آن­ها پرداخته گردید. از بین نظریات مشارکت، دیدگاه جامعه­شناختی مشارکت و از میان رویکردهای توانمندسازی، رویکرد انگیزشی به دلیل اینکه فرآیندهای اجتماعی- اقتصادی، نهادهای خانوادگی، نظام تعلیم و تربیت و منزلت­های اجتماعی را به صورت توام مورد مطالعه قرار می­دهد و خود تصمیم­گیری، خودباوری خودکارآمدی، را عامل تعیین­کننده اندازه مشارکت و توانمندسازی اجتماعی افراد می­دانند، بیشتر مورد توجه این پژوهش می­باشد.

با در نظر داشتن این مسئله که پژوهش حاضر، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد را مورد مطالعه و تحلیل قرار می­دهد، رویکرهای سازمانی نیز در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته­اند و رویکردهای سیستمی برای ارزیابی عملکرد سازمان برگزیده شده می باشد. انتخاب رویکرد سیستمی سازمان از آن رو می باشد که سازمان را همچون سیستمی با متغیرهای وابسته به محیط توصیف می­کند. سازمانی زیرا کمیته­ی امداد را نمی­توان مانند جزیره­ای جدا از دیگر سازمان­ها یا مؤلفه­ها و متغیرهای محیطی در نظر گرفت؛ همان­گونه که تعامل میان اجزای درونی این سازمان­ها نیز مهم فراوان می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس این پژوهش با بهره­گیری از نظریات چشم­انداز فرهنگی فقر، کارآفرینی در اقتصاد روستایی، مشارکت اجتماعی و توانمندسازی انگیزشی و رویکردهای سیستمی سازمان به تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان پرداخته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه