عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1- ژئومورفولوژی

از دیدگاه زمین­شناسی فروافتادگی پهناور سیستان که از خاور گسل هریرود آغاز می گردد، و بازماندۀ دریای دورۀ ترشیاری (250 میلیون سال پیش) که در دوره کوه­زایی آلپی (پاسادنین) به شکل چاله درآمده و در آغاز دوران چهارم، دوره پلیئسوسن همه سرزمین سیستان زیر آب بوده (1 میلیون سال پیش) و رفته رفته آبرفت‌های رود هیرمند انباشته شده می باشد، میانگین ضخامت این آبرفت‌ها 500 متر و در پیرامون زابل 2500 متر هم می‌رسد. اوضاع کلی توپوگرافی دشت حاکی از یکنواختی آن، اما در عین حال این ناحیه مثل اینکهً همگون اشکال ناهمواری ویژه‌ای دارد که به آن تنوع بخشیده می باشد، که مانند می‌توان به فرورفتگی‌ها و چاله‌های آبگیر با عنوان هامون‌ها و تراس‌های دریاچه‌ای، گدازه بازالتی ذوزنقه‌ای شکل(کوه­خواجه) و یک گسل تصریح نمود(زمردیان و پورکرمانی، 1367، 104).

تپه­های ماسه­ای مانند عوارض ژئومورفولوژی مشخصه دیگر منطقه سیستان هستند که حاصل اقدام بادهای منطقه محسوب می­شوند و به­گونه عمده در دو ناحیه تمرکز دارند، یکی باریکه­ای در نواحی شرقی شهرستان زابل که با طول قابل ملاحظه­ای در جهت شمال­غرب و جنوب­شرق استقرار یافته­اند و دیگری باریکه­ای در جنوب این شهر که تقریباً ناحیه­ای با همان امتداد وسعت را در بر می­گیرد. جهت گسترش تپه­ها و جایگاه یال­های کناری نسبت به قسمت‌های مرکزی نشان دهنده آن می باشد که تپه­های ماسه­ای بیشتر در نتیجه اقدام بادهای معروف 120 روزه پدید آمده‌اند (همان: 106).

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه