عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های جدید ارزیابی عملکرد

در دو دهه اخیر، مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوعات مورد توجّه و جذّاب تبدیل شده             می باشد و این تمایل هم در زمینه‌های تحقیقاتی و هم در زمینه های کاربردی منجر به بروز نوآوریهای بسیاری گردیده و متدهای جدید در این زمینه را معرّفی کرده می باشد.(قرانی پور،1382)

موضوع ارزیابی عملکرد یکی از مباحث گسترده ای می باشد که دامنه ی وسیعی از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بوده اند و به علاوه بازار نرم افزارهای کاربردی در این زمینه نیز رشد بسیاری کرده می باشد. در این قسمت بعضی از مدل های شناخته شده در زمینه ارزیابی عملکرد (فرایندها و چارچوبها) را معرّفی کرده ،این رویکردهای جدید به ارزیابی عملکرد که محدودیّتهای روشهای سنّتی را برطرف کرده اند امّا به هر حال هر یک دارای نقاط ضعفی هستند. این رویکردها ارائه دهنده چارچوبهای کلّی هستند و مدیران را در انتخاب شاخصهای ارزیابی سازمان یاری می دهند.(عادلی،1384)

 

  • مدل سینک و تاتل (۱۹۸۹)

یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد مدل «سینک و تاتل» می باشد که عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به تبیین زیر می باشد:

۱ـ تاثیر که عبارت می باشد از «انجام کارهای درست ، در زمان مناسب و با کیفیّت مناسب». در اقدام تاثیر با نسبت خروجی‌های واقعی بر خروجیهای مورد انتظار معرّفی می گردد.

۲ـ کارایی که معنای ساده آن «انجام درست کارها» می باشد و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می گردد.

۳ـ کیفیّت که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس تر کردن مفهوم کیفیّت ، آن را از شش جنبه مختلف مطالعه و اندازه گیری می کنند.

۴ـ بهره وری که با تعریف سنّتی نسبت خروجی به ورودی معرّفی شده می باشد.

۵ـ کیفیّت زندگی کاری که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۶ـ نوآوری که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد می باشد.

۷ـ سودآوری که هدف نهایی هر سازمانی می باشد.

اگرچه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات بسیاری در صنعت رخ داده می باشد ، اما همچنان این هفت شاخص از اهمّیّت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند.توجّه این مدل بر شاخص های مالی و غیر مالی می باشد، با وجود این، این مدل دارای یکسری محدودیّتهای اساسی نیز هست. به عنوان مثال در این مدل به «انعطاف پذیری» که یکی از ضروریّات بازارهای دهه اخیر می باشد توجّهی نمی گردد . همچنین محدودیّت دیگر مدل بی توجّهی به مشتریان سازمان می باشد(کریمی،1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM