پایان نامه کارشناسی ارشد : ترتیب اجرای حکم در خصوص جمع رد مال با دیگر محکومیت ها

چنانچه شخصی محکوم به حبس و استرداد مال مسروقه شده و سپس در حین تحمل حبس به اتهام اخلال در نظم زندان مجدداً به حبس محکوم شده باشد اختلاف شده است که آیا پس از اتمام محکومیت حبس اولیه باید محکومیت ثانویه فوراً به مرحله اجرا درآید یا اینکه تا استرداد مال انجام نشود محکومیت…

راهنمای پایان نامه در مورد تکالیف زندانیان

      ۴-۱-۲۰- تکالیف زندانیان صحبت از حقوق زندانیان بدون توجه به تکالیفی که آنها در زندان بر عهده دارند میسر نیست. در کشورهای پیشرفته دنیا از جمله کشور لهستان زندانیان تکالیفی بر عهده دارند که عبارتست از: ۱٫ الزام به اشتغال به کار؛     ۲٫ الزام به ادامه تحصیل در صورت ضرورت و اقتضاء؛         ۳٫…