عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

در حال حاضر، در کنار تأثیر عوامل طبیعی، پیگیری سیاست‌های غیر اصولی افغانستان به ویژه سیاست آبی هیرمند مزید بر علت شده و منجر به کاهش تدریجی آب در پایین دست رودخانه، خشک شدن تالاب‌های هامون و بروز ناپایداری‌های گسترده در سطح روستاهای سیستان می گردد. متوسط دبی آب سالانه رود هیرمند 78 متر مکعب در ثانیه برآورد گردیده که از این اندازه، بر اساس قرار داد سال 1351 هجری شمسی، سهم ایران 26 متر مکعب در ثانیه تعیین شده می باشد که متأسفانه هیچ گاه این قانون پیاده نگردیده می باشد. گفتنی می باشد که دولت افغانستان پس از جنگ جهانی دوم به یاری شرکت‌های امریکایی برنامه گسترده ای را به نام طرح آبیاری هلمند- ارغنداب به اجرا درآورده می باشد (گروتس باخ،1368 : 169). در نتیجه اجرای این طرح‌ها، در سیستان مشکل کم آبی بیش از پیش، کشاورزی سیستان را در تنگنا گذاشته و حتی دریاچه های هامون که زمانی زیستگاه انواع پرندگان مهاجر و ماهیها و محل پرورش دامهای بومی و منبع درآمد روستاییان و عشایر منطقه بوده می باشد، اکنون دستخوش طوفان و باد توام با شن روان شده به طوری که علاوه بر خسارات فراوان اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، اثرات زیانباری بر بهداشت عمومی منطقه گذاشته می باشد. در واقع با کاهش یا توقف جریان آب ورودی رودخانه هیرمند به تالاب هامون و شهرستان های آن تأثیر اساسی در بروز و تشدید فعالیت ماسه­های روان در آن اعمال می­نماید. به طوری که با خشک شدن تالاب هامون عملاً بستر آن به یکی از کانون­های بحرانی فرسایش بادی تبدیل می­گردد. زیرا به علت نرم بودن خاک سطحی تالاب (رس و سیلت) از یک سو، و وزش بادهای 120 روزه از سوی دیگر، ذرات خاک به راحتی جدا، حمل و در نواحی گوناگون ترسیم یافته و شرایط سخت محیطی را در سطح روستاها فراهم نموده می باشد. به گونه­ای که در تخلیه و کاهش جمعیت بعضی از روستاهای تحت تأثیر فرسایش سالانه بستر تالاب هامون، تأثیر بسزایی را دارا می­باشد (نادریان فر،1392: 132).

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه