سلامتی

از پیر شدن ماهیچه ها با ورزش کردن جلوگیری کنید | ورزش

از پیر شدن ماهیچه ها با ورزش کردن جلوگیری کنین

ضعیف شدن ماهیچه ها علاوه بر افزایش احتمال افتادن باعث ایجاد مشکل در متابولیسم بدن هم می شه.

ضعیف شدن ماهیچه ها علاوه بر افزایش احتمال افتادن باعث ایجاد مشکل در متابولیسم بدن هم می شه. ممکنه داروها باعث افزایش جرم و حجم عضلات بدن شن اما ورزش کردن باعث افزایش سلامت ماهیچه ها می شه. از دست دادن ماهیچه ها یا سارکوپینا یکی از مشکلاتیه که بر اثر پیر شدن ایجاد می شه.

ساختار پیر شدن عضلات هنوز به طور کامل مشخص نیس. با این حال بعضی از تحقیقات نشون میده که دلیل این مربوط به رادیکالای آزاد و آسیبای به وجود اومده به وسیله اونا می شه.

در تحقیقات روی موشا مشخص شده موشایی که با کمک تغییرات ژنتیکی رادیکالای آزاد کمتری تولید می کنن ۲۰ درصد طول عمر بیشتری دارن. یکی از عوامل مهم در افزایش تراکم عضلات آزاد شدن کلسیمه. مولکولایی که مسئول این آزاد شدن هستن “ریانودین” نام دارن. رادیکالای آزاد ریانودین رو از بین می برن. هنگام پیری کلسیم راحت تر از کف میره و فیبرهای عضلات ضعیف می شن. موشایی که تغییرات ژنتیکی داشتن عضلات قوی تر و توانایی دویدن بیشتری دارن.

کارایی متوکندری هم نقش اساسی در روند پیر شدن ماهیچه ها داره. بررسیا نشون داده راهی طبیعی واسه افزایش سلامت ماهیچه ها هست و اون ورزش کردنه. بررسیا نشون داده، آدمایی که ورزش می کنن کارایی میتوکندری اونا مشابه کسیه که نصف سن اونا رو داره.

 

جمع آوری : فراناز

.

منبع : faranaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *