سلامتی

از پیر شدن بکاهید | سالمندان

بهترین راه واسه پیشگیری از افزایش کهولت سن و پیری همین ورزشه که باعث پیشگیری از افسردگی و سرحالی و نشاط بیشتر در زندگی تون می شه.

دکتر خوشبختی الله روحانی روز پنجشنبه در بیست و یکمین همایش ماهانه ‘بهبود کیفیت زندگی’ که به وسیله بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت در مشهد برگزار شد اضافه کرد:پس از ۲۵ سالگی به ازای هر سال از عمر یه درصد از ظرفیت هوازی، قدرت ماهیچه ای، سرعت و بقیه عملکردهای فیزیکی فرد از کف میره.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *